Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Abadan.
[2] Ýykylman – ýumrulman galan, zyýan ýetmedik, zaýalanmadyk, bitin.
[3] Tertibe salnan, rejeli edilen, bezelen, gurnalan.
[3] göç. m. Ahlak taýdan arassa, bozulmadyk (adam hakda).

  Mysallar:

[2] Häzir köne obanyň abat jaýyndan bibat jaýlary köpdi.

Edit

  SypatEdit

  Manylar:

Edit

  SypatEdit

  Manylar:

Edit

  SypatEdit

  Manylar: