Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Hakykata dogry gelýän meseläni tarapgöýsizlik bilen çözýän, parasatly, paýhasly.
[2] Hak işi amala aşyrmaklyga gönükdirilen.