Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] geplemeklige we pikir alyşmaklyga, jemgyýetçilik zähmet prosesinde durmuş üçin serişde döretmeklige we ondan peýdalanmaklyga ukyby bolan ynsan
[2] är

  Söz düzümleri: