Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Oba hojalyk medeni ekinlerini ekmek, olary bejermek we ýokary hasyl almak çärelerine degişli bolan, agrotehnika degişli bolan.