Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Wyždansyz, edepsiz, bitertip.

  Türki diller: