Düzet

  AtDüzet

  Manylar:

[1] Uly molla, dini ugurdan okap, belli bir bilim derejesini alan dini adam.