Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Gawunyň bir sorty.

  Mysallar:

[1] Gök biýaranyň içinde akmaňyz gawunlar düňderilişip ýatyrlar.

  Terjimeler:


  Türki diller:


Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Heniz durmuşyň kynçylyklaryny başyndan geçirmedik, durmuşda tejribesi bolmadyk, bişişmedik, ýaş.

  Terjimeler:


  Türki diller: