Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Bir tary, dini ak, beýlekisi gara edilip işilýän ala ýüp ýa-da ýüplük.
[2] Halynyň gyrasyna bir ak ýüp çitilip, bir gara ýüp çitilip edilýän akly-garaly çyzmyk nagyş.
[3] Geýimiň gyrasyna, ýakasyna gara sapagy ak sapak bilen basdyryp salynýan nagyş.

  Terjimeler:


  Türki diller:


Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] seret alaja-mulaja

  Terjimeler:


  Türki diller: