Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Abzal, gural, mehaniki gurluş.
[2] (anatomiýa) Organizmiň aýratyn funksiýalaryny ýerine ýetirýän organlary.
[3] Edaralaryň jemi, şonuň ýaly-da edaralaryň, guramalaryň işgärleriniň jemi.

  Terjimeler:


  Türki diller: