Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Çaganyň kakasynyň kakasy, kakanyň kakasy.
[2] (şiwe) Kaka.
[3] Ýaşuly adamlara hormat goýlup, ýüzlenilip aýdylýan söz.

  Nakyllar we atalar sözleri:

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.