Düzet

  AtDüzet

  Manylar:

[1] Hudaýyň barlygynyň ylmy taýdan inkär edilmegi, dine ynanmaklykdan boýun gaçyrma, hudaýsyzlyk.


  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.