Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Bir zada awy gatyjy, awy bilen öldüriji.
[2] Zäherleyji madda.
[3] (göçme many) Zyýanly, ters pikir ýörediji, ýakymsyz söz aýdyjy.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.