Düzet

  AtDüzet

  Manylar:

[1] (maliýe) Döwlet maýalaryny jemleýän iri kredit edarasy.
[2] (maliýe) Berilýän ssuda maýalaryny jemleýän hem-de girdeji we artyk peýda almak üçin berýän edara.


  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Düzet

  AtDüzet

  Manylar:

[1] Kart oýnunda orta goýulýan pul.


  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.