Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] (maliýe) Döwlet maýalaryny jemleýän iri kredit edarasy.
[2] (maliýe) Berilýän ssuda maýalaryny jemleýän hem-de girdeji we artyk peýda almak üçin berýän edara.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Kart oýnunda orta goýulýan pul.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.