Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Köplenç dik durlup iýlip-içilýän kiçijik restoran.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.


Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Biriniň ýa-da bir zadyň bolmagyny aňladýan söz.
[2] Bir zadyň bardygyna gaýtargy berlende ulanylýan jogap sözi.

  Söz düzümleri:

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Atmosfera basyşynyň birligi.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Edit

  ÇalyşmaEdit

  Manylar:

[1] Ähli, hemme, bütin.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.