Düzet

  SypatDüzet

  Manylar:

[1] Ýaman, erbet, pis, hyrsyz.
[2] Ýakymsyz, garagol, guduz, tertipsiz (adama, gylyk-häsiýete we ş.m. degişli).

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.

Düzet

  GoşulmaDüzet

  Manylar:

[1] Köplenç sözüň öňünden goşulyp, otrisatel many berýän goşulma.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.