Edit

  SypatEdit

  Manylar:

[1] Içine hiç zsat salynmadyk, doldurylmadyk.
[2] Hiç kim tarapyndan eýelenmedik, eýesiz.
[3] Ekin ekilmedik, hiç zat gögermedik, peýdalanylmadyk.
[4] Zähmet bilen meşgullanmaýan, işsiz, biderek.
[5] Giň, gysmaýan.
[6] Baglanmadyk, daňylmadyk.
[7] Bolgusyz, ähmiýetsiz, manysyz, esassyz.

  Söz düzümleri:

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.