Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Ýük maşynynyň, gäminiň we ş.m. ýük ýüklenýän ýeriniň töweregindäki agaçdan ýa-da demirden edilen germew.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.