Open main menu

Edit

  AtEdit

  Manylar:

[1] Ýer, uçastok paýlaşylanda araçäge goýulýan gum üýşmegi ýa-da başga bellik.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.