Edit

  IşlikEdit

  Manylar:

[1] Bedeniň bir ýerini el bilen gysyşdyryp owmak, endamyň agyrýan ýerlerini basyşdyrmak, massaž etmek.
[2] Bir zady gysyşdyryp owratmak, eliň aýasyna salyp mynjyratmak, külke etmek, hapasyny aýyrmak.
[3] Eýini ýetirmek üçin çekişdirip ýumşatmak, eliň bilen owmak.

  Terjimeler:


  Türki diller:


  Çeşmeler :

  • Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi, 1962.